Har vi brist på el i Sverige?

Installera laddbox hemma

Du kommer att få både ja och ett nej på den frågan, beroende på vem du frågar. Frågar du energiministern i Sverige kommer hon att svara att det gör det inte, med tanke på att regeringen inte har de minsta tvivel om att använda fossilberoende energi, eller atomkraft för produktion av el. Frågar du en miljövän kommer du få ett jakande svar, eftersom hen anser att det inte finns tillräckliga energiproducenter som är miljövänliga. Utbyggnaden av energi som använder sig av vind, sol och vatten inte är på långt när tillräckliga.

Låt oss vara optimister

Den som är optimist, vilket vi alla borde vara, ser att utvecklingen är på väg åt rätt håll. Att vara pessimist i det här läget är inte rätt väg att gå. Vi måste tro på mänsklighetens förmåga att anpassa sig efter rådande läge och situation. Vi ser redan nu dramatiska förändringar i klimatet, och alla forskare inom området är eniga; det är människan som har åstadkommit de stora klimatförändringar som vi ser på vår planet. Vi är så illa tvungna att vända oss helt och hållet till miljövänlig energiproduktion, och påskynda utvecklingen mot miljövänlig produktion av el.

Småskaligheten kan vara vår räddare

Kanske småskalighet är ett alternativ för att lösa energikrisen? Tänk om alla, var och en av de 9 miljoner människor som vi snart är i Sverige började producera sin egen el, vilken bättre värld vi skulle ha. Att utvinna energi ur sol, vind och vatten är i det långa loppet det minst kostsamma. De initiala kostnaderna är desto större, men när väl solpanelerna, vindkraften och vattenkraften finns på plats finns möjligheterna till en helt miljövänlig elproduktion. Det är den vägen som alla som bor på den här planeten bör gå. Så när du väl har installerat dina solpaneler, kommer du att kunna ladda din elbil alldeles “gratis”. Läs mer här om hur du kan installera egen laddbox hemma: defa.com/se/installera-laddbox-hemma/.